Praktické využitie ESD obalov

Takéto obaly sa využívajú ako preventívne opatrenie proti zničeniu výrobkov alebo zapáleniu vysoko horľavých látok statickým výbojom. Ten je pri výrobe alebo skladovaní citlivých prístrojov alebo horľavín vysoko nebezpečný. Pre zabránenie vzniku statických nábojov sú využívané práve antistatické vodivé plasty, označované ako ESD.

Potenciálne nebezpečné prostredie

K vytvoreniu elektrostatického náboja môže dôjsť v mnohých priemyselných odvetviach či už pri preprave alebo skladovaní. Vytvorením takého náboja môže dôjsť k vznieteniu horľavých plynov tvoriacich sa pri skladovaní vysoko horľavých látok v uzavretom priestore a môže tak dôjsť k požiaru alebo výbuchu. Takéto priestory sa nazývajú zóny s potenciálne výbušnou atmosférou a sú tiež označované ako EX zóny. Proti takýmto rizikám pomáhajú práve antistatické a elektricky vodivé plasty. Takéto plasty dokážu elektrický náboj odvádzať a zabraňujú negatívnym efektom, ktoré náboj môže zapríčiniť.

Ako je dosiahnutá elektrická vodivosť plastu

Vodivosť ESD materiálu je dosahovaná pridaním elektricky aktívnych aditív do primárneho materiálu, z ktorého sa obal vyrába. Vo väčšine prípadov sa jedná o uhlíkové vlákna, špeciálne vodivé sadze a ďalšie vodivé materiály. Samotné obaly sú potom ľahké na používanie. Obal sa uzemní a stáva sa z neho silný nástroj pre tvorbu bezpečného pracoviska.

Nielen ESD obaly